Waar liggen uw kansen?

Op de arbeidsmarkt, die grotendeels flexibel is geworden.

De tijd van een langdurige carrière bij één werkgever is voorbij. Werkgevers maken steeds meer tijdelijk gebruik van expertise, ten opzichte van het vast in huis hebben van expertise en of het in huis ontwikkelen van expertise. Het moet allemaal panklaar zijn, direct te benutten en, eenmaal klaar, niet nodeloos in de kosten blijven plakken.

Veel expertise zit thuis en wordt slecht benut door die veranderde denkwijze in de arbeidsmarkt. Het is ons doel en taak Flexibel inzetbare expertise in contact te brengen met de vragende organisaties. Daar kan zomaar, van een tijdelijk iets een vast(er) iets uit ontstaan na verloop van tijd.

Wij dagen u uit te reageren en ons te laten weten wie u bent en wat ú in uw mars heeft.

 

Waar kunt u zoal terecht komen via Flexpertise?

Omroepen
Het kan zomaar uw nieuwe plek worden..

Bijvoorbeeld bij;

Landelijke overheidsinstanties zoals;

 • Ministerie van Economische zaken (EZ)
  • Dienst ICT UItvoering (DICTU)
  • ZaakGericht Werken (ZGW)
  • RVA (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  • De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder en in 2013 ontstaan uit een fusie tussen De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Posten Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).
  • Agentschap Telecom
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • Rijkswaterstaat (RWS)
  • Inspectie van Leefomgeving en Transport (PBL)
  • Staatsbosbeheer
  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
  • Autoriteit Woning Corporatie
 • Ministerie van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
  • Bestuurs Department
  • Erfgoedinspectie
  • College voor Examens
  • IVHA (Inspectie van het Onderwijs)
  • Onderwijsraad
  • Nationaal Archief
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – RCE
  • Raad voor Cultuur
  • Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
  • Directie het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
  • Infobox Crimineel & Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
  • Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak (LDCR) – Raad van de Rechtspraak
  • Raad voor de kinderbescherming (RvdK)
  • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
  • Centraal Justitieel Incassering Bureau (CJIB)
  • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
  • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
  • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  • Centraal Orgaan opvang  Asielzoekers (COA)
  • Politie
  • Openbaar Ministerie (OM)
  • Reclassering Nederland
  • Spir-it
  • Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
 • Ministerie van Defensie
  • De Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Brigade Grensbewaking (BGB)
 • Ministerie van Buitenlandse  zaken (BZ)
 • Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK)
  • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
  • Logius
  • P-Direkt (salaris- en personeelsadministratie aan de rijksambtenaren)
  • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Voorheen BPR
  • Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (UBR/KOOP)
  • Haagse Inkoop Samenwerking (HIS)
  • Rijksdienst Caribisch Nederland
 • Ministerie van Algemene zaken (AZ)
 • Ministerie van Financiën
  • Belastingdienst
   • Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD)
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
  • Centrale Commissie Mensgebonden Onerzoek (CCMO)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid (RIVM)
  • Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD)
  • Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG)

En ook bij onderliggende landelijke overheidsdiensten zoals;

 • Haaglanden ( ICT shared service centre overheid, 8 ministeries)
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Bureau Infrastructuur & Support (BIS)
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen)
 • Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)
 • BBIE (Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom)
 • Kansspelautoriteit
 • Omgevingsdienst West-Holland
 • Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Omgevingsdienst IJsselland
 • TNO
 • Stichting Inlichtingen Bureau
Flexpertise road sign
Op de goede weg!

Gemeenten zoals o.a.;

 • Amsterdam
 • Almere
 • Den Haag
 • Gouda
 • Deventer
  • Deventer, Olst-Wijhe, Raalte (DOWR)
 • Eindhoven
 • Zwolle
 • Rotterdam
 • Apeldoorn
 • Groningen
 • Woerden
 • Utrecht
 • Haarlemmerliede en Spaarnwoude
 • Alphen aan de Rijn
 • Venlo
 • Noordoostpolder
 • Zoetermeer
 • Vlaardingen

Provincies zoals o.a.;

 • Overijssel
 • Utrecht
 • Groningen
 • Friesland
 • Flevoland
 • Noord-Brabant
 • Gelderland
 • Noord Holland

Vervoer en transport zoals o.a.;

 • NS (Nederlandse Spoorwegen)
 • Thales Nederland

Telecom;

 • Ziggo
 • Vodafone
 • Liberty Global
 • T-Systems

Banken, Pensioenen en Verzekeringen zoals o.a.;

 • AON (Verzekeringen)
 • Rabo
 • ING
 • NN
 • Delta Loyd
 • ABN AMRO
 • Equens
 • APG (Algemene Pensioen Groep)
 • PGGM pensioenen
 • FBTO
 • StiPP – Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
 • BMG (Bank Medes Gans)
 • Achmea Bank
 • Achmea
 • Moneyou
 • Backbase

Energie, Gas, Water en Afval zoals o.a.;

 • Twence
 • Enexis
 • NUON
 • Alliander
 • N.V. Nederlandse Gasunie
 • TenneT (Elektriciteitstransporteur)
 • Brabant Water
 • Shell
 • Eneco
 • Waterschap Rivierenland
 • AEB Amsterdam (Afval verwerking en energie)
 • Stichting Waternet

Sport zoals o.a.;

 • NOC / NSF

Onderwijs en Zorg zoals o.a.;

 • Universiteit Twente
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Leiden
 • Universiteit Leiden
 • UMC
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Erasmus Universiteit
 • CIS (Centrum Indicatiestelling Zorg)
 • Horizon Jeugdzorg & Onderwijs
 • Stichting Nuffic (Internationalisering onderwijs)

En meer zoals bij;

 • IGOPost
 • Volkswagen Pon Financial Services
 • Luchtverkeersleiding Nederland – LVNL
 • Dela (begrafenisvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’)
 • EUROCCP – Euronext Beurs
 • Bavaria
 • Heineken
 • ASML
 • KPN Consulting
 • IT Topdogs
 • Mighty Consulting Services b.v.
 • HTC parking & Security

Onze afzetmarkt neemt zienderogen toe en maakt Flexpertise een aantrekkelijke partner voor u om weer aan de slag te komen of een mooie nieuwe opdracht te verwerven.

 

Laat u ons weten wie u bent en waar u belangstelling voor heeft?