Uw aanbieding

Verzorg uw aanbieding volledig!

.
Voorzie uw aanbieding gericht op een aanvraag via onze mailservice of ons FlexBoard, op zijn minst met de in de aanvraag tekst gevraagde informatie. Controleer of u de volgende aspecten mee kunt sturen. Voorkom dat er onnodig over en weer gecommuniceerd moet worden door volledig te zijn. Als u in detail duidelijk kunt zijn, dan werkt dat zo ook tijdens uw opdrachten.
Uw aanbieding kunt u per aanvraag of vacature maar éénmaal voorleggen. U wordt tijdens het aanbieden traject niet herkend en gewaardeerd of gewogen op basis van uw ‘kunnen’, maar op de presentatie van uw kunnen!

In onze branche is snelheid van schakelen van essentieel belang. Wij proberen elke vertraging in het proces van aanbieden bij onze klanten te voorkomen. Het aanleveren van onderstaande complete gegevens is voor ons én voor u zeer belangrijk:

 • Een up-to-date CV in MS WORD formaat volgens het Europass template voor een internationale opdracht, of het Dummy CV template voor nationale opdracht,
  • Wees bereid uw CV telkens aan te passen aan het gevraagde van de opdracht waar u op reageert. Maak het slim en duidelijk dat ú de gezochte kandidaat bent. Niet uw geschiedenis is belangrijk, maar wel uw kunnen met betrekking tot de opdracht waar u op reageert.
 • Een korte persoonlijke motivatie (in de ik-vorm) waarom u de juiste deskundige bent voor de opdracht en de gevraagde specificaties, wensen en vooral de gevraagde eisen,
 • Uw vakantieplannen voor de komende periode,
 • De beschikbaarheid datum. Per wanneer kunt u starten?
 • Uren per week, kunt u aan het gevraagde voldoen? Geef het aan!
 • Bent u beschikbaar voor een persoonlijke kennismaking telefonisch of op locatie?
 • Een indicatie van uw salariswens of gewenst uurtarief,
 • Aantoonbare referenties. Zorg voor twee beschikbare referenties waar u op verzoek de info van kunt overhandigen en die door de opdrachtgever benaderd mogen worden.  (Naam, Functie, Organisatie, Relatie tot uw werkzaamheden, Periode, Telefoonnummer en E-mail)
 • Certificeringen. Houd uw certificaten digitaal beschikbaar voor inzage,
 • Talenkennis, indien daar in de vacature om gevraagd wordt,
 • Recente, nog geldige screening rapporten of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG),
 • Uw bereidheid om standby-diensten of bijzondere werktijden te draaien indien dit gevraagd wordt,
 • Bijzonderheden of mogelijke beperkingen,
 • Controleer uw CV én motivatie op spelfouten en het toepassen van juiste zinsverbanden. Lees het eens hardop terug, en u merkt snel genoeg waar het nog even aandacht nodig heeft. Of laat het een ander even lezen om erachter te komen waar de puntjes nog verder op de i nodig zijn..
Nadat u uw aanbieding heeft verstuurd, zorgt u er dan voor dat u goed bereikbaar bent de komende periode. Het tot stand komen van een afspraak kan ineens een vlucht nemen. Als u niet bereikbaar bent, kan dat resulteren in een gemiste kans!