En dan op gesprek

De spanning neemt toe!

U ontvangt naar aanleiding van uw aanbieding een uitnodiging om u persoonlijk te komen presenteren. De één noemt het een intake of interview, de ander een kennismakinggesprek en de volgende een sollicitatiegesprek. Het is allemaal hetzelfde. U komt praten over die opdracht of functie waar men een geschikte kandidaat voor zoekt en denkt die in ú gevonden te hebben. Dat gesprek is voor u het moment om mondeling toe te lichten en te overtuigen waarom u de juiste persoon voor die opdracht of functie bent. Dat moment is zó voorbij! Ons advies? Laat niets aan het toeval over!! Wees goed voorbereid en doe uw huiswerk grondig.

Dat doet u zo;

 • Treedt het gesprek tegemoet met zelfvertrouwen. U bent immers de deskundige die men zoekt,
 • Bereidt u voor door de website van de klant/werkgever door te nemen.
 • Zorg dat u op de hoogte bent van de beschreven opdracht, laat het geen verrassing zijn,
 • Neem diploma’s en certificaten mee of een verklaring omtrent gedrag (VOG). Toon ze alleen indien er naar gevraagd wordt of als u merkt dat het een handig moment is dat te doen.
 • Zorg voor een goed verzorgd uiterlijk. Een bezoekje aan de kapper en goed passend nette kleding en een lekker luchtje doen wonderen voor uw zelfvertrouwen. Het toont ook respect naar uw gesprekspartner die u voor de eerste keer ontmoet.
 • Let op uw ‘non verbale’ houding tegenover de mensen die u ontmoet. Sta op en geef een hand, wacht het niet af, kijk iemand aan, luister aandachtig als iemand zich voorstelt en stel daarna uzelf voor. Geef de ontvangen naam terug als u zich voorstelt, “Goedemiddag meneer de Wit, mijn naam is Wouter Mos”. Zo onthoudt u makkelijker wie u tegenover u heeft. Neem een actieve houding aan in het gesprek. Ga niet zitten friemelen. Uw body-language geeft naar uw gespreksparner een zwaar wegend signaal af over hoe u in elkaar zit.
 • Luister aandachtig naar wat er verteld wordt en durf ook initiatief te nemen. Stel nieuwsgierig vragen over de organisatie én de opdracht. Toon aan dat u nú al mee denkt.
 • Luister goed naar de vragen en geef direct antwoord als u het paraat heeft.
 • Heeft u naast een inkoper of HR functionaris ook iemand van de werkvloer tegenover u? Dan is het aan te raden een klik te zoeken met die persoon. Dat is immers de persoon waarvoor of waarmee u aan de slag gaat. Als die klik goed is tijdens dit gesprek, dan heeft u een voorvechter in die persoon, tijdens de interne selectie gesprekken. Weeg af hoe die klik het beste tot stand kan komen. Even de technische spierballen laten zien, of juist meer op het menselijke vlak meedenken. In het gesprek zijn voor de goede luisteraar veel signalen op te pakken over welke kant op het gezocht moet worden, die belangrijke klik.
 • Pas op voor valkuilen. Vraagt men naar kennis die niet in uw aanbieding en CV zijn beschreven? Reageer dan altijd positief, en maak een vergelijking naar een ander kennisgebied waarvan u wel over praktische ervaring beschikt. Leg vervolgens uit dat u snel op de hoogte zult zijn van die gevraagde noodzakelijke vergelijkbare kennis, door middel van uw bereidheid om daarin te investeren in voorbereiding op de start van de opdracht, en u tijdens de opdracht het ook niet schuwt in de avond uurtjes u verder in te lezen op de materie.
 • Denk erom! Dit is een verkooppraatje, verkoop nooit “nee” of “misschien”, maar vooral “natuurlijk”, “jazeker”, of “geen probleem”! Beter een “dat is interessant en doet me denken aan..”. Dan een “dat lijkt me interessant, dat zou misschien wel eens…”.
 • Vermijd het melden van twijfels. Neem die gewoon weer mee naar huis. Ook het melden van belemmeringen over werktijden, reisafstand, parkeer mogelijkheden, thuiswerken en meer. Die onderwerpen komen pas echt op uw pad als u aan de slag mag gaan. En dan schudt u de kaarten zodanig dat het u niet in de vingers snijdt.
 • Als u nerveus bent, dan is humor een mooi middel om het ijs te breken. Zenuwen vallen snel van u af als u merkt dat er glimlachen te voorschijn komen. De pias uithangen is weer te veel van het goede, dan worden het zure glimlachen. Doseer het zo dat het makkelijk is die glimlach terug te toveren tijdens het gesprek.
 • Neem een kladblok mee voor aantekeningen!

En dan, +/- 45 minuten later, is uw (verkoop)gesprek achter de rug.

Voor u vertrekt! Vraag altijd naar de eerste indruk van uw gesprekspartner en geef desgewenst uw eigen indruk van het gesprek of over de organisatie aan. Immers, als het u niets lijkt kunt u het hier stopzetten en spaart u die organisatie tijd uit.  Als het u wel wat lijkt, kunt u nog iets positiefs achterlaten, zoals “Wat een mooie uitdaging ligt hier bij u”. Vraagt u ook gerust naar de vervolgprocedure en wanneer u een terugkoppeling of reactie op uw kennismakinggesprek mag verwachten. U kunt nog even vissen naar uw kansen “zijn er nog meer kandidaten die op gesprek komen voor deze opdracht”.

Neem netjes afscheid, aankijken en handen schudden, fijn weekend wensen of succes met…. toewensen, wordt altijd op prijs gesteld. Laat merken dat u geluisterd heeft en noem de naam van de gesprekpartners nog even tijdens het handen schudden. Als laatste een “Ik hoop snel wat van u te vernemen over deze functie”, en dan op weg naar huis. Diepe zucht buiten en afwachten maar.

Goed gedaan!