Achtergrond onderzoek in te huren personeel

We krijgen meer te maken met klanten die een eigen achtergrond onderzoek uit willen voeren van kandidaten die gunning voor een opdracht tegemoet zien. Dit is een eis en staat gunning in de weg indien de kandidaat zijn medewerking en toestemming daartoe niet verleent.

Zo’n onderzoek kan bestaan uit de volgende punten;

• Integriteitsverklaring

• Verklaring omtrent gedrag (VOG)

• Controle op hiaten in het C.V.

• Controle op identiteit en adresgegevens.

• Raadplegen openbare registers, gerelateerd aan huidige formele adres.

• Verificatie diploma’s en/of certificaten (controle op hoogste of meest relevante opleiding of certificaten).

• Controle nevenactiviteiten.

• Referentieonderzoek bij meest relevante werkgever in relatie tot integriteit.

Van sommige partijen zijn we al langer gewend dat zonder een VOG niet gestart kan worden, of zonder een AIVD screening. Die laatste kan zomaar zes tot acht weken je startmoment opschuiven. Het beschikken over een nog geldige screening voor het gevraagde kan dat start moment ook dichter bij halen.

Wees voorbereid en voorkom dat ontbrekende zaken gunning of een startmoment in de weg staat!!