Projectleider

Published
13-01-2021
Location
Driebergen
Job Type
Soort medewerker
Nog niet bekend
Tarief in Euro's tot max.
Zo scherp mogelijk
Start datum
1 maart
Periode tot..
12 maanden
Optie op verlenging
Ja
Inzet uren per week
36
Reageer vóór
22 januari

Description

Binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is een programmateam Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) ingesteld. Het programma NMS kent 4 fasen die achtereenvolgens worden doorlopen, zijnde:

 1. Initiatiefase van het programma
 2. Verkrijgingsfase
 3. Implementatiefase
 4. Post implementatiefase

De opdracht voor de projectleider Aanbesteden NMS betreft het voorbereiden en uitvoeren van de tweede fase. Dit bestaat uit de volgende stappen of activiteiten:

 • Selectie van leveranciers;
 • Dialoog met geselecteerde leveranciers
 • Opstellen definitief programma van eisen;
 • Indienen en beoordelen inschrijvingen;
 • Proof of concept (proefontwerp door de gekozen leverancier);
 • Proefperiode ontwerp.
Doelstelling

Doel van de tweede fase (verkrijgingsfase) is het op rechtmatige wijze – en tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding – verkrijgen en laten opleveren van een geschikt pakket, een inrichtingsontwerp en een implementatieplan voor het NMS.
De projectleider Aanbesteden NMS is verantwoordelijk voor:

 • de inrichting en aansturing van het projectteam Aanbesteden NMS dat onder andere bestaat nu uit een commercieel-/juridisch team en  een FTS-team (functionele en niet-functionele (o.a. technische specificaties));
 • het plannen, uitvoeren en rapporteren over de werkzaamheden om bovenstaande doelstelling te behouden.
 • De projectleider Aanbesteden NMS legt verantwoording af aan de programmamanager NMS.
 • Bij afwezigheid vervangt de projectleider NMS de programmamanager NMS.
Vakmatige taken

 • opstellen c.q. herijken van het projectvoorstel, PID, faseplannen
 • inrichten van de projectorganisatie, de projectadministratie en de projectbeheersing
 • aansturen van de werkzaamheden van het projectteam
 • afstemmen tussen gebruikersorganisatie enerzijds en toeleveranciers anderzijds en met de stakeholders
 • bewaken en beheersen van de voortgang van het project, inzet van mensen en middelen en het nemen van corrigerende maatregelen
 • informeren en rapporteren aan stuurgroep en escaleren van relevante issues en risico’s
 • aan het einde van het project opleveren van het projectresultaat aan - en acceptatie door – de gebruikersorganisatie
 • aan einde project afbouw van de projectorganisatie, overdracht en borging
 • in de volle breedte organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen en in- en externe communicatie-uitingen
Leidinggevende taken

 • De projectleider Aanbesteden NMS geeft leiding aan zijn projectteam Aanbesteden NMS en in voorkomend geval (bij afwezigheid van de programmamanager) aan het programmateam NMS.
Contacten

 • Programmamanager NMS
 • Leden van het programmateam NMS
 • Discipline coördinatoren voor NMS
 • Management en medewerkers Landelijke Meldkamer Samenwerking
 • Vertegenwoordigers van alle disciplines (Brandweer/ Veiligheidsregio, Ambulance, KMar en Politie) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • In voorkomend geval de stuurgroep van het programma NMS
 • Leveranciers (afhankelijk van Aanbestedingsfase)

De aard van de contacten betreft overleg, rapportage en informatieverstrekking.

Inzet in de lijn of project

 • Inzet is op projectmatige basis.
Opleiding

 • Minimaal afgeronde erkende HBO-opleiding (eis)
Werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider in de laatste 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met betrekking tot het uitvoeren van aanbestedingen in de laatste 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met de methode Prince-2
 • Aantoonbare werkervaring als zelfstandig projectleider van een groot Europees aanbestedingstraject (omvang minimaal 25 Miljoen euro)
 • Aantoonbare werkervaring in het multidomein met betrekking tot de meldkamerorganisatie van de OOV-organisaties
 • Aantoonbare werkervaring met landelijke implementaties binnen de overheid
 • Aantoonbare werkervaring binnen de politieorganisatie
 • Aantoonbare werkervaring binnen een programma-organisatie in een rol van plaatsvervangend programmamanager of hoofd programmabureau
Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Initiatief
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Organisatievermogen
 • Stressbestendigheid
 • Samenbinden leidinggeven
 • Resultaatgerichtheid
 • Flexibel gedrag
Reactie formulier
Ik heb de Privacy Verklaring van Flexpertise gelezen!
Indien de contactpersoon niet de kandidaat zelf is.
Per uur ex btw en incl reiskosten woon/werk, Bruto maandsalaris
Indien van toepassing in de projectperiode
Uren of dagen per week
Datum
Ouderdag, 4x9, Payrol, Bedrijfsnaam enz...
Drop files here browse files ...

Related Jobs

Are you sure you want to delete this file?
/