Netwerkspecialist (Security)

Published
07-06-2021
Location
Driebergen
Category
Job Type
Soort medewerker
Nog niet bekend
Tarief in Euro's tot max.
Zo scherp mogelijk
Start datum
23 augustus
Periode tot..
11 maanden
Optie op verlenging
Ja
Inzet uren per week
36
Reageer vóór
17 juni

Description

De Productlijn Security & Services is onderdeel van cluster Connectiviteit (Team Netwerken) van de Dienst-ICT.
Voor de tijdelijke versterking van dit team zoekt de dienst-ICT een Netwerkspecialist met kennis en ervaring van netwerken en netwerksecurity.

Inzet buiten de reguliere diensturen maakt onderdeel uit van de opdracht.

Doelstelling

Cluster Connectiviteit (Team Netwerken) is verantwoordelijk voor het beheer (en daarmee ook de ontwikkeling) van alle centrale netwerk- en security-infrastructuur. Het team doet dit conform de afspraken met de servicelijnmanagers en overige teams binnen de Dienst ICT. Hierbij wordt gewerkt onder centraal vastgestelde architectuur en vanuit een standaard productportfolio.

Verantwoordelijkheden

Binnen cluster Connectiviteit wordt de samenwerking tussen de teams Routing & Switching en Security & Services vergroot, waarbij de verzorging van diensten centraal staan en multidisciplinaire inzetbaarheid van de kandidaat centraal staat. Hierbij is gedegen kennis en ervaring op het gebied van netwerk componenten (routers & switches) en security componenten (Firewalls, LoadBalancers en Proxies) onontbeerlijk. De kandidaat zal binnen deze multidisciplinaire inzet aan de eisen en wensen moeten voldoen en op een van deze gebieden een specialist moeten zijn.

De Netwerkspecialist (Security) is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de security componenten die vallen onder de dienstverlening van Team Netwerken.

Daarnaast is de netwerkspecialist verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beheer en/of ontwikkeling van ICT-componenten en lost (aangereikte) problemen op door toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken.

 

Vakmatige taken

De Netwerkspecialist heeft de volgende taken bij het uitvoeren van het beheer:

 • Leveren van input bij het voorbereiden en maken van plannen van aanpak voor de uitvoering van werkzaamheden;
 • Monitort en beheert Security apparatuur, zoals firewalls, webproxy's, vpn-gateways;
 • Verzorgt 2e lijn incident afhandeling onder aansturing van het Incident Management proces;
 • Neemt deel aan probleem analyse/onderzoek onder aansturing van het Problem Management proces;
 • Voert wijzigingen uit onder aansturing van het Change Management proces;
 • Begeleidt op afstand installaties door lokale ondersteuning en leveranciers van Security apparatuur, zoals Firewalls, webproxy's, vpn-gateway's;
 • Onderhoudt administratie op het gebied van CMDB, IP adressen, werkinstructies, netwerk tekeningen;
 • Onderhoudt en bewaakt apparatuur, procedures, management systemen en tooling (inclusief compliance);
 • Neemt deel in projecten op het gebied van Netwerken;
 • Signaleert en analyseert proactief technische en organisatorische knelpunten en doet ook verbetervoorstellen op technisch en/of procesgebied;
 • Coacht, adviseert en ondersteunt Netwerkbeheerders;
 • Tactisch Life Cycle management.
Contacten

 • Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT. Extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverleningsinhoudelijk.
Inzet in de lijn of project

 • Inzet is op projectmatige basis.
Opleiding

 • Kandidaat heeft een erkende en volledige HBO diploma.
Werkervaring

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring/kennis op CCNA niveau.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring (Specialistische kennis) van gangbare Netwerk- en Security producten en/of technieken.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity specialist.
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met 1 of meer van het volgende:
 1. Routing/Switching;
 2. Firewalls;
 3. Webproxy's;
 4. SSL/VPN;
 5. DNS/IPAM;
 6. Loadbalancing;
 7. Mail-gateway's;
 8. Virus- en Malwarescanning;
Competenties

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Mondelinge presentatie: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Organisatievermogen: Heeft ervaring met prioriteitstelling en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Reactie formulier
Ik heb de Privacy Verklaring van Flexpertise gelezen!
Indien de contactpersoon niet de kandidaat zelf is.
Per uur ex btw en incl reiskosten woon/werk, Bruto maandsalaris
Indien van toepassing in de projectperiode
Uren of dagen per week
Datum
Ouderdag, 4x9, Payrol, Bedrijfsnaam enz...
Drop files here browse files ...

Related Jobs

Are you sure you want to delete this file?
/