Functioneel Beheerder Innovatieve leermiddelen en digitale simulaties

Published
18-02-2021
Location
Apeldoorn
Category
Job Type
Soort medewerker
Nog niet bekend
Tarief in Euro's tot max.
Zo scherp mogelijk
Start datum
5 april
Periode tot..
12 maanden
Optie op verlenging
Ja
Inzet uren per week
36
Reageer vóór
26 februari

Description

Heb jij analytisch vermogen, ben je klantgericht en wil je jezelf verder ontwikkelen op jouw vakgebied? Team Functioneel Beheer Noord-Oost Nederland van het Politiedienstencentrum zoekt een enthousiaste functioneel beheerder voor de community Politie Leeromgeving, team Onderwijsuitvoering, onderdeel Innovatieve leermiddelen en digitale simulaties.

Als functioneel beheerder voor de community Politie Leeromgeving is de Politieacademie je grootste klant. De Politieacademie is het opleidings- en kenniscentrum voor de Nederlandse politie waar competentiegericht onderwijs, kennis en het politiewerkveld samenkomen. Van de Politieacademie (PA) wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden. Daarom wordt het Basis Politieonderwijs gemoderniseerd. Reden: de politietaken en daarmee het politiewerk zijn in de afgelopen tien jaar behoorlijk veranderd. Daarnaast verlaten in de periode van 2020 tot en met 2025 ruim 14.000 (fte) ervaren politieagenten de politie. Om nu en in de toekomst beter hierop aan te sluiten, wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het Basis Politieonderwijs (PO21). Dit is een proces van meerdere jaren waarvan de eerste resultaten (een nieuwe onderwijsvorm) in 2021 opgeleverd worden.

Als functioneel beheerder werk je vanuit Apeldoorn. Je verricht daarnaast indien noodzakelijk werkzaamheden vanuit de andere PDC locaties of Utrecht/Odijk. Verder werk je ook veel samen met de Dienst ICT en in voorkomende situaties verricht je diensten buiten kantoortijden.

Doelstelling

 • De Afdeling Functioneel Beheer verbindt op operationeel niveau de uitvoering van de politie- en bedrijfsvoeringsprocessen en de benodigde ondersteuning met informatievoorziening (IV). Samen met 400 andere functioneel beheerders vorm jij één van de grootste functioneel beheer-organisaties van het land. De afdeling bestaat uit vier beheerteams, die het dagelijks functioneren van de IV waarborgen, gebruikers begeleiden en zorgen voor een optimalisatie van de beschikbare functionaliteit.
Verantwoordelijkheden

 • Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op het beheer en de verbetering van applicaties. Het aantal gebruikers van een applicatie kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 50.000 gebruikers. Aan de toepassingen worden hoge kwaliteitseisen gesteld: ze moeten vaak 24/7 beschikbaar zijn. Door de vele koppelingen met andere systemen sta je telkens voor nieuwe complexe vraagstukken.
 • Je haalt informatie op bij je klanten, waarna je samen met de gebruikers, ontwikkelaars en testmanagers aan de slag gaat in Scrum- en projectteams.
 • Je bent een informatiedeskundige die de brug slaat tussen ICT'ers en eindgebruikers.
 • Je organiseert gebruikersoverleggen, neemt deel aan expertgroepen en begeleidt eventueel stagairs en/of nieuwe collega’s.

Verder draag je zorg voor het:
- Beantwoorden van gebruikersvragen en -verzoeken;
- Documenteren van de applicaties (voor gebruikers-, beheerders- en opleidingsdocumentatie);
- Geven van voorlichting en instructies over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden binnen applicaties;
- Bieden van advies en ondersteuning bij het specificeren en testen van gewenste verbeteringen.

Contacten

 • Je werkt nauw samen met de productowner. Je stemt af met stakeholders binnen de politieorganisatie en werkt in een team met andere functioneel beheerders, key-users, technisch beheerders en business analisten.
Inzet in de lijn of project

 • Inzet is op projectmatige basis.
Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO niveau 4, bij voorkeur in de richting van ICT of Bedrijfskunde. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

HBO werk- en denkniveau.

 • Een aanvullende afgeronde opleiding/certificering op het gebied van functioneel beheer.
Werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder;
 • Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het opstellen van functionele specificaties, processen en procedures;
 • Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het ophalen en evalueren van informatiebehoefte, bij voorkeur binnen grote (1000+) en complexe organisaties;
 • Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) werkervaring met het werken in complexe ketenprocessen binnen het MBO, HBO en/of WO onderwijs;
 • Recente (= uiterlijk in de afgelopen 2 jaar) kennis van en werkervaring met innovatieve trajecten op het gebied van XR toepassingen en digitale simulaties;
 • Werkervaring binnen een Agile/Scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken.
Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens;
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie;
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden;
 • Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag.
Reactie formulier
Ik heb de Privacy Verklaring van Flexpertise gelezen!
Indien de contactpersoon niet de kandidaat zelf is.
Per uur ex btw en incl reiskosten woon/werk, Bruto maandsalaris
Indien van toepassing in de projectperiode
Uren of dagen per week
Datum
Ouderdag, 4x9, Payrol, Bedrijfsnaam enz...
Drop files here browse files ...

Related Jobs

Are you sure you want to delete this file?
/