Business Analist

Business Analist

Published
29-07-2020
Location
Utrecht
Category
Job Type
Soort medewerker
Nog niet bekend
Tarief in Euro's tot max.
Zo scherp mogelijk
Start datum
17 augustus
Periode tot..
3 maanden
Optie op verlenging
Ja
Doorlooptijd / uren
+ 5x 3 maanden
Inzet uren per week
40
Reageer vóór
6 augustus

Description

Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen in Nederland beheerde trusts en soortgelijke juridische constructies de gegevens van hun uiteindelijke belanghebbenden te gaan registreren (artikel 31). Hiervoor moet een register worden gerealiseerd waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd. Dit register dient te worden gekoppeld aan vergelijkbare registers in andere EU lid staten.

Trust register programma
Het programma is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies. De KVK heeft de opdracht dit register te realiseren.

Achtergrond opdracht
Voor een adequate analyse van business requirements alsmede van implicaties van ter zake doende wet en regelgeving en de doorvertaling naar functionele IT oplossingen en business proces design zoeken wij een ervaren business analist met een stevig juridisch affiniteit. Je maakt onderdeel van een programma team met een programma manager, enterprise architect en informatie analist. Het team zal zich eerst bezig houden met de initiatie het programma en het vormgeven van de (technische)contouren van het digitale register en de website bedoeld voor het online ontsluiten van informatie en diensten. Als senior business analist houd je je bezig met specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte (IT) oplossingen. Diepgaande (juridische) analyse van relevante trust casuïstiek, de implicaties van ter zake doende wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de AVG) en het controleren op de naleving hiervan zijn belangrijke activiteiten. Je haalt actief informatie op en zoekt de samenwerking en afstemming met de leden van het programma team. Resultaten weet je om te zetten in een gedragen requirementsanalyse en proces model in nauwe samenhang met een door de architect opgestelde architectuurvisie.

Wat ga je doen?
Doorgronden van de business requirements en de implicaties van ter zake doende wet en regelgeving zijn belangrijke aspecten bij de doorvertaling naar functionele IT oplossingen en business proces design.
Daarin speel jij een doorslaggevende rol binnen het team en werk je nauw samen met de architect en programma manager. Jouw heldere analyses en voorstellen ten aanzien van de inrichting van de (bedrijfs)processen in relatie tot de IT-oplossingen zijn bepalend voor het realiseren van de programmadoelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je maakt goed gebruik van materiaal dat reeds aanwezig is binnen zowel business als IT.

Als bemiddelaar tussen alle belanghebbenden vervul je een belangrijke schakelrol. Als ervaren business analist ben jij de driver van de analyse van het Programma van Eisen waarbij op zowel procesmatig als technisch niveau een doorvertaling naar functionaliteit binnen de context van het trust register centraal staat. Nationale en Europese wet en regelgeving is van invloed op de requirements en het is belangrijk je comfortable te voelen in de (functionele) vertaling van requirements die een juridische / wettelijke grondslag kennen. Samenwerking met juridische specialisten is hierbij vanzelfsprekend.
Een proactieve houding maakt jou een gewaardeerd teamlid die tevens in staat is zelfstandig en zorgvuldig te werken. Je bent flexibel, sterk in probleemanalyse en kunt omgaan met tijdsdruk. Je bent klant- en resultaatgericht en kan snel schakelen. Vanzelfsprekend beschik je over competenties als analytisch vermogen en een goede schrijfvaardigheid. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Trust register.

Daarnaast beschik je over:
* een afgeronde relevante opleiding op universitair of HBO niveau, liefst in de richting van (bedrijfskundige) Informatica
* kennis van de verschillende (visuele) modelleringstechnieken;
* kennis van database technologie, SQL en data uitwisselingsstandaarden;
* ervaring met wet en regelgeving zoals Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)
* ervaring met Agile-projectmanagement (Scrum, Kanban);
* uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
* een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Je beschikt over;

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen
Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren

Wat neem je mee?

 • een afgeronde hbo opleiding in de richting van (bedrijfskundige) Informatica met bij voorkeur een afgeronde hbo module ICT&Recht
 • opleiding/certificering van CCBA of CBAP certificaten en/of gelijkwaardig
 • minimaal 6 jaar aantoonbaar ervaring met business analyse: het modelleren van bedrijfsactiviteiten, het onderzoeken van business problemen en het opstellen van efficiënte oplossingen
 • ruime ervaring met de analyse van requirements die een juridische/wettelijke grondslag kennen. In cv aangeven welke ervaring de kandidaat specifiek heeft en in welke rol.
 • ervaring met privacy-recht: algemene verordening gegevensbescherming/wet bescherming persoonsgegevens (AVG/WBP)
 • ervaring met procesanalyse en ontwerp met vastleggingen in BPMN 2.0
 • ervaring met Trust's en/of Afgezonderd Particulier Vermogen (APV)
 • ervaring met werken onder Agile methodiek SCRUM
 • kennis van en ervaring met het uitvoeren van DPIA's (Data protection impact assessment) en BIA's (Business impact assessment)
 • ervaring met werken binnen de overheid
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Reactie formulier
Ik heb de Privacy Verklaring van Flexpertise gelezen!
Indien de contactpersoon niet de kandidaat zelf is.
Per uur ex btw en incl reiskosten woon/werk, Bruto maandsalaris
Indien van toepassing in de projectperiode
Uren of dagen per week
Datum
Ouderdag, 4x9, Payrol, Bedrijfsnaam enz...
Drop files here browse files ...

Related Jobs

Are you sure you want to delete this file?
/