Applicatiebeheerder

Published
09-06-2021
Location
Rotterdam
Job Type
Soort medewerker
Nog niet bekend
Tarief in Euro's tot max.
Zo scherp mogelijk
Start datum
1 augustus
Periode tot..
12 maanden
Optie op verlenging
Ja
Inzet uren per week
36
Reageer vóór
18 juni

Description

Binnen productielijn bedrijfsvoering houden wij ons bezig met het bouwen/onderhouden van bedrijfsvoeringapplicaties. In Rotterdam zit een team enthousiaste applicaties beheerders die voor diverse clusters de technische inrichting van deze applicaties voor hun rekening neemt.

Binnen Cluster FM ( facilitair management ) is er een programma Fysieke Toegangsbeveiling.      Als applicatiebeheerder ben je samen met je collega's bezig om van alle oude toegangscontrolesystemen een landelijke te beheren omgeving te maken.

Tevens ben je bereid mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een Ops-team van de Politie. Het team werkt volgens de  Agile-methode.
De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals, Windows en Linux.
Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling.

Doelstelling

Binnen Cluster FM ( facilitair management ) is er een programma Fysieke Toegangsbeveiling.      Als applicatiebeheerder ben je samen met je collega's bezig om van alle oude toegangscontrolesystemen een landelijke te beheren omgeving te maken.

- Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
- Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
- Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
- Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
- Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
- Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
- Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden

- Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
- Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
- Verbeteren van het monitoringsproces;
- Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Vakmatige taken

- Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);
- Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling;
- Borgen van de kwaliteit;
- Analyse en eventueel oplossen incidenten.

 

Contacten

- Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
- Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
- Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
- Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

 

Inzet in de lijn of project

  • Inzet is primair binnen het programma met al zijn deelprojecten. Echter kan het voorkomen dat bepaalde kennis en expertise tijdelijk nodig zijn voor ander applicaties ( die reeds in beheer zijn/ of komen).
  • Inzet is op tijdelijke- en/of projectmatige basis.

 

Opleiding

  • Een hbo-diploma in de richting IT.
  • Certificering op Microsoft, linux en .NET zijn een pre.
Werkervaring

- Ervaring met het beheer van web georiënteerde applicaties
- Ervaring met het inrichten, configureren en werken met diverse middleware zoals IIS (Internet Information Services)
- Ervaring met Microsoft Server is een pré
- Ervaring met Linux (Red Hat) is een pré
- Kennis van databasebeheer
- Ervaring met tooling als Jira/Confluence, GIT, monitoringtools, CI/CD, performancetuning, e.d.
- Kennis van en ervaring met SQL-scripts en of Powershell
- Ervaring met PowerShell ISE en Microsoft Visual Studio
- Bekend met het werken in een agile omgeving (Scrum)
- Ervaring met het werken in een DevOps team
- Piketdiensten

Kennis van Toegangscontrole systemen is een pre

Competenties

Coachen

Initiatief

Klantgerichtheid

Leervermogen

Overtuigingskracht

Probleemanalyse

Samenwerken

Reactie formulier
Ik heb de Privacy Verklaring van Flexpertise gelezen!
Indien de contactpersoon niet de kandidaat zelf is.
Per uur ex btw en incl reiskosten woon/werk, Bruto maandsalaris
Indien van toepassing in de projectperiode
Uren of dagen per week
Datum
Ouderdag, 4x9, Payrol, Bedrijfsnaam enz...
Drop files here browse files ...
Are you sure you want to delete this file?
/