Wet DBA opnieuw opgeschort – 1 januari 2020

Het blijft moeilijke materie. En terecht. De verschillende belangen trekken aan elkaar om het in balans te houden, maar genereren veelal onrust in de markt die deels de economie aan de gang houd. Het effect hiervan ondervinden we dagelijks.

Zou het niet beter zijn als de oplossing gezocht wordt om belastingen voor werkgevers en zelfstandig ondernemers op gelijk niveau te krijgen? Dan wordt geleverde en afgenomen arbeid aan de overheid op gelijk niveau beloond en is er geen angst meer om belastinginkomsten mis te lopen. De overheid is waarschijnlijk zelf de grootste afnemer van zelfstandig deskundigen en probeert nu in aanloop naar de wet DBA die verantwoordelijkheden te verleggen naar tussen instanties. Dat alles zet de levering en afname van tijdelijke arbeid onder druk op het niveau dat niets te maken heeft met de uitvoering van de opdrachten. Zou er iemand met gezond verstand naar gaan kijken? Misschien vanuit een nieuw kabinet!

Nou ja, intussen schuift de boel op, 1 januari 2020 hoopt men duidelijkheid te gaan verschaffen.

We blijven in afwachting van het volgende bericht over dit onderwerp.