Werking wet DBA opgeschort, wat betekent dat nu?

Van VAR naar DBA, het heeft nog even tijd nodig.

Afgelopen vrijdag 18 november meldde Staatssecretaris Wiebes dat de implementatietijd van de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2018. Tot die tijd krijgen zzp’ers en opdrachtgevers geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet DBA. Zij moeten echter wel voorbereidingen treffen om volgens deze regeling te gaan werken. De wet is dus niet van tafel.

 

Wat houdt de wet DBA in?
De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is op 1 mei 2016 ingevoerd als opvolger van de VAR. Binnen de VAR lag de verantwoordelijkheid voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst alleen bij de zzp’er (de opdrachtnemer). Binnen de DBA zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk. De insteek van de overeenkomst is dat er géén sprake moet zijn van een loondienstverband. Dit kan aangetoond worden door gebruik te maken van de diverse modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft gepubliceerd.

 

Waarom werking wet DBA opgeschort?
Door de introductie van de wet DBA is de aansprakelijkheid van opdrachtgevers vergroot. Ook zij moeten nu hun administratie voor het inhuren van en het werken met zzp’ers nauwgezetter bijhouden. Door deze toegenomen aansprakelijkheid zijn veel opdrachtgevers huiverig geworden, waardoor zij terughoudend zijn met het inhuren van zzp’ers.

 

Hoe nu verder?
De staatssecretaris heeft aangekondigd de werking van de wet DBA te willen verduidelijken. In de nu langere implementatiefase zal de Belastingdienst een coachende rol vervullen. Verder zullen de criteria gezagsverhouding en vrije vervanging herijkt worden. U als zzp’er moet samen met uw opdrachtgever verder met het treffen van voorbereidingen voor het gaan werken met een Modelovereenkomst (uiteraard indien van toepassing).

Bronvermelding: Kamer van Koophandel

Dus is er nog even ademruimte

In het kort betekend dit dat leveranciers en opdrachtgevers tot eind 2017 volgens het voorgaande of huidige regime met elkaar mogen blijven omgaan en geen sancties vanuit de overheid te verwachten hebben indien het nieuwe DBA regime nog niet wordt gehanteerd. De komende 13 maanden kan men de focus gelukkig houden op de primaire belangen tijdens het inhuren van Flexperts…