Privacy-verklaring – AVG

Ontvangen persoonlijke informatie

 • Flexpertise ontvangt CV- en persoonlijke informatie alleen ten behoeve van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van flexibel inzetbare expertise via e-mail of deze website.
 • Flexpertise.nl verzameld webstatistieken omtrent de bezoeken van de pagina’s ten behoeve van het verbeteren van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van web cookies om informatie te verzamelen.
 • Indien persoonsinformatie wordt vertrekt aan Flexpertise via Flexpertise.nl heeft deze een specifieke bestemming, zoals aangegeven door de aanbieder van de informatie. Dit aanleveren geschiedt, strikt op basis van vrijwilligheid van de aanbieder,  via e-mail, web-formulier of reactie op een vacature of aanvraag van ons FlexBoard.

Die informatie;

 • wordt alleen gebruikt voor het daarvoor bedoelde en benoemde doel,
 • wordt voorts gebruikt voor toekomstig te verwachten vergelijkbare doelen,
 • wordt op geen enkele manier anders aangewend dan het oorspronkelijke doel van aanlevering,
 • wordt voor dat doel veilig en niet publiekelijk toegankelijk opgeslagen,
 • wordt verwijdert op eerste verzoek van de aanbieder,
 • wordt, na het aangaan van een opdracht, vastgelegd volgens wet- en regelgeving in en bij de opdrachtovereenkomsten, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke vrijwillig verstrekte persoonlijke informatie komt bij Flexpertise terecht?

 • NAW gegevens,
 • Leeftijd en geslacht,
 • CV bestaande uit bovenstaande plus werkervaring, opleiding en trainingen,
 • Beschikbaarheid en verlof,
 • Referenties en getuigschriften,
 • Pasfoto of intro video.

en in geval van een opdracht

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning,
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en administratie conform wettelijke richtlijnen.
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening of VOG

Flexpertise deelt persoonsgegevens die relevant zijn alleen;

 • voor het verwerven van een opdracht alleen met de opdrachtgever en of diens opdrachtgever en alleen naar aanleiding van de daartoe ontvangen aanbieders informatie.
 • of bij aangaan van een opdracht met de instanties die voor Flexpertise diensten verrichten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 • De opdrachtgevers en dienstverleners van Flexpertise zijn gelijkwaardig aangaande de AVG Privacy wetgeving georganiseerd.

De bewaartermijn;

 • van persoonsinformatie ligt binnen de kaders van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In directe zin wordt persoonsinformatie verwijderd naar aanleiding van uitschrijving van de eigenaar van die informatie.
 • Flexpertise houd ingeschreven aanbieders op de hoogte van nieuwe kansen via regelmatige mailing. Bij uitschrijving van die mailing geeft de aanbieder te kennen geen belangstelling meer te hebben voor nieuwe kansen via Flexpertise, waarna alle persoonsgegevens van die aanbieder bij Flexpertise verwijderd worden.

Uw recht

 • Ten alle tijden kunt u contact opnemen met Flexpertise over inzage, wijziging of verwijdering van uw informatie.

Beveiliging

 • Flexpertise doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Flexpertise met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 • Is er sprake of een vermoeden van een Datalek, dan verzoeken wij u vriendelijk dit direct aan ons te melden met als onderwerp ‘ Datalek ‘.

Vragen of klachten

 • Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flexpertise, dan kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van het onderwerp ‘Vragen en Klachten’.

Wijzigingen Privacy-verklaring

 • Flexpertise kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy-verklaring. De meest actuele Privacy-verklaring is in te zien op deze pagina van de website van Flexpertise. Deze versie is eerst opgesteld in April 2018.

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

 • Deze Privacy-verklaring is naar aanleiding van én conform Europese GPDR (General Data Protection Regulation) – AVG richtlijnen opgesteld ter bescherming van aan Flexpertise verstrekte persoonlijke informatie.
 • Vóór deze AVG regelgeving hanteerde Flexpertise deze reglementen identiek als onderdeel van de eigen bedrijfsethiek en op basis van vertrouwelijkheid én gezond verstand.
 • Flexpertise gaat ervan uit dat iedere toeleverancier van persoonlijke informatie het met onze ethiek eens is, begrijpt en wenselijk vind, en zich tevens hiervan op de hoogte heeft gesteld door het lezen van deze pagina.