Bankiers-eed

Dit is een kennisgeving bedoelt voor kandidaten die zoeken naar opdrachten in de financiële sector.

Alle bankmedewerkers die in Nederland werkzaam zijn, zijn vanaf 1 april 2015 verplicht de bankierseed (eed of belofte) af te leggen.

Uitbreiden reikwijdte bankierseed of -belofte

Het kabinet wil dat de bankierseed of -belofte gaat gelden voor alle bankmedewerkers. De invoering van de eed of belofte voor ‘alle’ bankmedewerkers treedt op 1 april 2015 in werking. Voor bestaande medewerkers zal de bankierseed of -belofte verplicht worden per 1 april 2016. Met de uitbreiding van de reikwijdte van de bankierseed worden verdere stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken.

De bankierseed maakt onderdeel uit van de wijzigingswet financiële markten 2015. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen op 18 september 2014. De Eerste Kamer stemde op 18 november 2014 in met deze wet. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad op 5 december 2014.